Har du spørgsmål? Ring idag på
64 72 23 21

Projektering

Har i planer om at bygge nyt hus og ikke ønsker et traditionelt typehus, men gerne vil have en bolig i selv har været med til at designe - hjælper vi jer fra plan til nøglefærdigt hjem. I vores egen tegnestue, udføres tegningsmaterialet, i tæt samarbjede med jer.

Hvad kræves der i dag når du skal bygge nyt:

Myndighedsansøgning:
- nybygning af enfamilieshus kræver byggetilladelse og i nogen tilfælde kræves landzonetilladelse.
Sagsbehandlingstiden variere fra kommune til kommune.

Tegningsmateriale/statiske beregninger:
- til almindelige enfamilieshus kræves som minimum situationsplan, kloak og fundamentsplan, plantegninger af alle husets planer, snittegninger og facadetegninger. Statiske beregninger på tagkonstruktion og bærende konstruktioner.

Jorbundsundersøgelse:
- der foretages undersøgelse af bundforhold på grudnen, både for at klarlægge hvor meget muldjord der skal fjernes, men også for at konstatere om der kræves yderligere fundering inden opførelsen.

Afsætning af bygning/landinspektørerlæring:
- i nogle tilfælde kræver kommunen en landinspektørerklæring på placering af boligen på grunden, selve afsætningen klarer vi selv.

Opførelse:
- vi har en bred vifte af professionelle samarbejdspartnere, som vi entrer med og styrer under forløbet, så du kun behøver at følge byggeriet på sidelinjen.

Bygge- og anlægsaffald:
- alt affald fra byggefasen skal anmeldes til myndighederne, vi har egne containere og lastbil, så affaldshådtering indgår som en naturlig del af byggeriet.

Trykprøvning:
- alle vores nybygninger bliver tæthedskontrolleret, af uvildig certificeret kontrollør, for at leve op til bygningsreglement 08.

Energimærkning:
- alle nybygninger skal have et energimærke, som skal udfærdiges af en uvildig energikonsulent.

Bygningsskadeforsikring:
- der skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse foreligge et tilbud fra entreprenørens forsikringsselskab. Forsikringen dækker i 10 år, og træder i kraft ved færdigmelding af boligen.

Færdigmelding/ibrugtagningstilladelse:
- ved byggeriets afsluting skal det anmeldes færdig til myndighederne og man får en ibrugtagningsattest.

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet

 CVR: 33 50 60 58

 Vagt tlf.: 21 27 82 03