Har du spørgsmål? Ring idag på
64 72 23 21

GTS - Skadeservice

Vores indsatsbil står klar til hurtig udrykning. Vi dækker hele fyn og kan være fremme inden for kort tid, døgnet rundt. Bilen er professionelt udstyret, så den er klar til at løse alle former for akutopgaver. På skadestedet dannes der hurtigt et overblik over i hvilket omfang der skal ageres og evt. rekvireres yderligere mandskab og udstyr.

Indbrud - i samarbejde med myndigheder, sikrer vi spor, rydder op og sikrer bygningen mod følgeskader, med hurtig og effektiv afdækning. Herefter hjælper vi med reparation og genopbygning.

Hærværk - i samarbejde med myndigheder, sikrer vi spor, rydder op og sikrer ejendommen mod følgeskader. Herefter hjælper vi med reparation og genopbygning.

Låsehjælp - hvis uheldet er ude og du af forskellige årsager ikke kan komme ind i din bolig, hjælper vi med adgang og efterfølgende med evt. nye låse og nøgler.

Stormskade - vi skønner på stedet om der er behov for afstivning, afdækker det skadede område og sikrer mod følgeskader ved fjernelse af evt. indtrængt vand og opsætning af affugter. Efterfølgende hjælper vi selvfølgelig gerne med genopbygning i samarbejde med din forsikring.

Brand/sodskade - i samarbejde med redningsberedskabets indsatsleder tages der stilling til arten og omfanget af følgeskadebekæmpelsen i form af, afstiv- ning, affugtning, røgventilering, sikring af værdier, afdækning, lukning og aflåsning af bygning. Efterfølgende hjælper vi gerne med genopbygning i tæt samarbejde med kundens forsikringsselskab.

Fugt og vandskade - afhjælpning af årsag, fjernelse af vand med vandsuger og opstilling af affugter. Herefter hjælper vi gerne med renovering og genopbygning.

Følgeskadeindsats - formålet med en følgeskadeindsats er at nedbringe total- omkostningerne ved skader. Det sker ved gennem en hurtig og effektiv indsats at forhindre skaden i yderligere at brede sig.

Sporbevaring - følgeskadeentreprenøren skal gennem hensigtsmæssig adfærd på skadestedet gøre denne del af myndighedernes arbejde lettere ved at undgå at slette spor, gennem evt. fotodokumentation, dette skal være en integreret og naturlig del af entreprenørens arbejde.

Bliv kontaktet

og få et uforpligtende tilbud

Bliv kontaktet

 CVR: 33 50 60 58

 Vagt tlf.: 21 27 82 03